מגזין מוניציפל
 
 
 
   
 
 
 
קיבוצניקים למען החברה
הרשמה לקבלת מגזין מוניציפל
הדואר האדום של מגזין מוניציפל
פרסום ממוקד מטרה
 

דף הבית >  אודות המגזין

 
 
אודות המגזין
התהליכים העוברים על התנועה הקיבוצית בשני העשורים האחרונים קירבו את הקיבוצים, הסוציאליסטיים במהותם, דווקא אל העולם הקפיטליסטי. הדבר מתבטא בשינוי תפיסה והטמעת תהליכים חדשים  של הקיבוצים המתחדשים, המתנהלים אחרת מהדרך שבה התנהל הקיבוץ הוותיק. הגישור על הפער בין שני העולמות מחייב את מובילי הקהילות החדשות האלה להיות מעודכנים בכל המגמות והמאפיינים של ניהול מודרני, באשר הוא.

מוניציפל מיועד לך, המנהל בקיבוץ. באמצעותו, מידי חודש נביא כאן סיפורים, כתבות, מאמרים ומידע רב ערך, העוסק בצדדים המקצועיים בתחום הניהול .אנו מאמינים כי המידע שתמצא במגזין יסייע לך בייעול התהליכים הניהוליים, הכלכליים והחברתיים בקהילתך ובהתמודדות עם האתגרים והמשימות בפניהם אתה ניצב מידי יום.

קריאה נעימה!

מערכת מוניציפל