מגזין מוניציפל
 
 
 
   
 
 
 
קיבוצניקים למען החברה
הרשמה לקבלת מגזין מוניציפל
הדואר האדום של מגזין מוניציפל
פרסום ממוקד מטרה
 

דף הבית >  משפט וקהילה >  בג"צ קבע - לא כל החברים בשומריה יקבלו פיצוי

 
 
בג"צ קבע - לא כל החברים בשומריה יקבלו פיצוי

בשנת 2005 החל קיבוץ שומריה במגעים עם המינהלה ליישום חוק תוכנית ההתנתקות, 

מאת: משרד עו"ד - מימוני שלוש 

במטרה להסכים על פינוי בתיהם של חברי הקיבוץ והעתקת מקום מגוריהם, במטרה להקים בשטח הקיבוץ יישוב למפוני חבל עזה.  

שניים מחברי הקיבוץ, שהפסיקו להתגורר בו בשנת 2003 עותרים לבג"ץ במטרה לכלול גם אותם בהסכם.  

בג"ץ: חברי קיבוץ שומריה שהפסיקו להתגורר בקיבוץ בשנת 2003, אך נותרו חברים בו, לא יכללו בהסכם המעניק פיצויים לחברי הקיבוץ שהתפנו על מנת לאפשר הקמת יישוב למפוני ההתנתקות
בבית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני כב' השופטים א' גרוניס, א' רובינשטיין וח' מלצר. בג"ץ 1682/08 דלית אביעד ואח' נ' המינהלה ליישום חוק תוכנית ההתנתקות ואח'

הרקע
בשנת 2005 החל קיבוץ שומריה במגעים עם המינהלה ליישום חוק תוכנית ההתנתקות, במטרה להסכים על פינוי בתיהם של חברי הקיבוץ והעתקת מקום מגוריהם, במטרה להקים בשטח הקיבוץ יישוב למפוני חבל עזה. לפי ההסכם, שנחתם בשנת 2006, תשלם המדינה 1.75 מיליון שקלים חדשים לכל משפחה החותמת על ההסכם.
בין השנים 2003-2005 עזבו את הקיבוץ לחופשה שניים מחבריו, דלית ויהודה אביעד, כשבסוף החופשה הם לא שבו לקיבוץ אלא עברו להתגורר בקיבוץ שובל.
בני הזוג לא נימנו על חברי הקיבוץ החותמים, ולטענתם, לאחר שפנו לאגודה בעניין, נמסר להם כי הם אינם נחשבים עוד חברי הקיבוץ. בני הזוג פנו לרשם האגודות שמינה חוקר שייבחן את סוגיית חברותם בקיבוץ. המלצת החוקר שנתקבלה על ידי הרשם קבעה, כי מאחר והקיבוץ לא נקט באקט פורמלי כלשהו להפסקת חברותם של בני הזוג, ממילא חברותם לא פקעה.
לאחר קבלת החלטה זו, פנו בני הזוג אל המינהלה בבקשה כי יחילו עליהם את תנאי ההסכם, ומשסורבה בקשתם, הם הגישו עתירה לבג"ץ למתן צו אשר יורה למינהלה, לראש הממשלה ולמדינת ישראל, ליתן טעם מדוע לא יפעלו גם לגביהם על פי ההסכם שנחתם בין המדינה לבין כלל חברי הקיבוץ.
מנגד, הוגשה תשובה בה נטען, כי מאחר ובני הזוג לא התגוררו בקיבוץ בעת חתימת ההסכם ובשנים שקדמו לו, ומאחר ומטרתו העיקרית של ההסכם הייתה לפצות את המשפחות שעזבו פיזית את הקיבוץ, אין מקום לפצות את בני הזוג. יחד עם זאת, הסכימה המינהל לשלם לבני הזוג את דמי עזיבת האגודה שהם היו זכאים לתבוע מהאגודה לפי תקנות האגודות השיתופיות.

דיון והכרעה
באוקטובר 2010 קויים דיון בעתירה, ובמהלכו הסכימה המינהלה לערוך לבני הזוג שימוע, במסגרתו ייבחנו טענותיהם ותישקל האפשרות להעניק להם פיצוי מעבר לדמי העזיבה.
במרץ 2011 נערך השימוע, כשהועדה המיוחדת אמנם דחתה את טענות העותרים, אך הסכימה להציע להם פיצוי מיוחד בגובה כפלי דמי העזיבה. אך בני הזוג דחו את הצעת המינהלה וביקשו כי בית המשפט יכריע בעתירה לגופה.
בית המשפט קיבל את עמדת המינהלה לגבי תכליתו של ההסכם, שהייתה לפצות את חברי הקיבוץ בגין עזיבתם הפיזית את בתי המגורים בקיבוץ, ומאחר ותכלית זו לא מתקיימת לגבי בני הזוג העותרים, הם אינם זכאים לקבל את הפיצוי שנקבע בהסכם.

סיכום
בית המשפט דחה את העתירה וחייב את בני הזוג לשלם למשיבים 10,000 שקלים חדשים.

ניתן ב- כ"א טבת תשע"ב, 16 בינואר 2012.